Blog

oddelenie HR

Blog

Výhody atraktívneho pracovného prostredia

Ako vytvoriť atraktívne pracovné prostredie ako HR manažér?

Pracovné podmienky

Dobrý plat, pracovné príležitosti, milí kolegovia a menej stresu. To sú tie najlepšie pracovné podmienky, ktoré môže spoločnosť poskytnúť svojim zamestnancom. Ale tak jednoducho, ako to znie, tak zložité je  tieto podmienky zabezpečiť v praxi. Prichádza digitálna éra, v ktorej technológie preberajú kontrolu. Technické pomôcky, ktoré sú ponúkané uchádzačom už na pohovoroch ich síce môžu presvedčiť, v praxi však zďaleka nie sú využívané optimálne. Zamestnanci využívajú na účely spolupráce svoje vlastné aplikácie, pretože tie, ktoré sú im dané zamestnávateľom, častokrát nie sú pre nich postačujúce.

Vývoj v oblasti

V súčasnej dobe sa očakáva, že firmy budú poskytovať svojim zamestnancom nástroje, ktoré potrebujú, aby mohli svoju prácu vykonávať správne a dôsledne. Výskum ukázal, že až neuveriteľných 76% zamestnancov využíva v práci svoje mobilné zariadenia. Ďalej bolo zistené, že 20% zamestnancov pracuje po väčšinu dní mimo kancelárie. Okrem toho pracujú zamestnanci medzinárodných organizácií v rôznych časových pásmach. Poskytnúť zamestnancom správne technológie a ponúknuť im dobré pracovné podmienky, ktoré splnia všetky ich očakávania, môže byť preto celkom náročná úloha. Určite však stojí za to, vyskúšať spôsoby, ako túto úlohu splniť.

Vykročte správnym smerom

Ak skúsený HR manažér pracuje ruka v ruke s IT oddelením, vznikajú pri budovaní ideálneho pracoviska mnohé výhody. Ak sa zlepšuje tímová práca, zároveň sa zvyšuje motivácia zamestnancov, pretože sa cítia ako súčasť väčšieho, funkčného celku. Výskum ukázal, že ak sa zvyšuje efektivita spolupráce, zamestnanci zostávajú v organizácii dlhšie, pretože im umožňuje vytvárať rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, ktorá je pre nich mimoriadne dôležitá.

Ak sa vám podarí vytvoriť atraktívne pracovné prostredie, môžete tým navyše prilákať špičkové talenty. Predpokladajme, že máte vyhliadnutého konkrétneho kandidáta - ak ho na jeden deň začleníte do ideálneho pracovného prostredia, je väčšia šanca, že ho ohúrite. Motivovaní zamestnanci sa potom sami postarajú o šírenie pozitívnej reklamy ústnym podaním.

A práve to je ten správny smer, ktorým sa uberať pri budovaní atraktívneho pracovného prostredia pre vašich zamestnancov.

Sila podnikových nástrojov pre komunikáciu a spoluprácu

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako využívať nástroje na komunikáciu čo najefektívnejšie? Vyplňte formulár a stiahnite si náš e-book „Sila podnikových nástrojov pre komunikáciu a spoluprácu“.

Späť k prehľadu

Áno mám záujem o e‑book!