Efektívna spolupráca pre oddelenie HR

Ako HR manažér ste zodpovedný za vytvorenie atraktívneho pracovného prostredia pre celú firmu. Technológie dnes tvoria dôležitú súčasť preferencií nových zamestnancov tak, aby mohli vykonávať pracovnú náplň kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Výhody pre oddelenia HR

Výhody Cisco Webex Teams

V súčasnosti kladie komunikácia dôraz na flexibilitu a mobilitu. To znamená schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať so svojimi kolegami, dodávateľmi a zákazníkmi odkiaľkoľvek. Nové technológie a inovácie však kladú zvýšené požiadavky na IT infraštruktúru.

Cisco Webex Teams reaguje na tento technologický vývoj a umožňuje pracovať a spolupracovať prostredníctvom integrovaného balíka najdôležitejších komunikačných nástrojov pre bezkonkurenčný užívateľský zážitok.

Skúsený HR manažér vytvára ideálne pracovné prostredie v spolupráci s IT oddelením a spoločne prinášajú:

  • zvýšenie motivácie: atraktívne pracovné prostredie môže zvýšiť motiváciu zamestnancov
  • najlepšie talenty: využívanie najmodernejších technológií priláka talenty pre spoločnosť

Blog

Connected Enterprise Report 2016

Stiahnite si Connected Enterprise Report 2016 od spoločnosti Dimension Data. Report obsahuje odpovede manažérov z 15 krajín a nájdete v ňom trendy v oblasti spolupráce. Dozviete sa, ako znižovať náklady, zvyšovať produktivitu, ako zapájať zákazníkov a ako využívať nástroje na komunikáciu a spoluprácu v reálnom čase.