Efektívnejšia spolupráca pre manažéra

Z pohľadu vlastníka firmy či manažéra zodpovedného za tím Vám určite záleží na produktivite a efektivite práce Vašich zamestnancov. Vytvorenie efektívnej internej i externej komunikácie je pre fungovanie tímov veľmi dôležitým krokom. Vzájomná komunikácia a pravidelné stretnutia či zdieľanie informácii prispieva k správnemu fungovaniu každého podniku. Získajte prehľad o možnostiach, ako môžete využiť najmodernejšie technológie a zistite všetky výhody, ktoré Vám to prinesie.

Výhody riešenia pre manažérov

V súčasnej dobe zamestnanci nevnímajú zamestnanie ako jedno miesto, kde musia tráviť každý deň pracovný čas. Vyžadujú oveľa viac flexibility a možností, aby mohli pracovať odkiaľkoľvek. Moderný spôsob fungovania spoločností tak núti manažérov riešiť požiadavky zamestnancov z dôvodu povahy pracovnej náplne, flexibilného pracovného času a rozmiestnenia firemných pobočiek a zákazníkov. Bez možností moderných nástrojov pre spoluprácu a komunikáciu čelia zamestnávatelia, ale aj zamestnanci situáciám, ktoré môžu viesť k demotivácii a nesplneným cieľom.

Schopnosť pripojiť sa akýmkoľvek zariadením na cestách, z domu alebo kancelárie umožňuje spojiť sa s kolegami, dodávateľmi alebo zákazníkmi kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Takýto prístup má niekoľko výhod:

  • Dostupnosť a flexibilita
  • Zefektívnenie spolupráce
  • Prehľad o projektoch
  • Spokojnosť zamestnancov

Blog

Connected Enterprise Report 2016

Stiahnite si Connected Enterprise Report 2016 od spoločnosti Dimension Data. Report obsahuje odpovede manažérov z 15 krajín a nájdete v ňom trendy v oblasti spolupráce. Dozviete sa, ako znižovať náklady, zvyšovať produktivitu, ako zapájať zákazníkov a ako využívať nástroje na komunikáciu a spoluprácu v reálnom čase.