Efektívnejšia spolupráca pre
IT oddelenia

Ako osoba zodpovedná za IT oddelenie chcete ponúknuť bezpečné a užívateľsky prívetivé riešenia pre spoluprácu i mimo pracoviska. Avšak zamestnanci si často vyberajú nesprávne aplikácie na spoluprácu. Je dôležité, aby ste si ako IT oddelenie udržali svoj význam. Je Vám táto situácia známa? Čítajte viac o tom, ako si zachovať relevantnosť IT oddelenia.

Výhody pre IT oddelenia

Podpora podnikania

Úlohou IT oddelenia je prinášať inovácie, podporovať podnikanie spoločnosti a uľahčovať prácu zamestnancom. Prostredníctvom nástrojov pre efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu vytvárate užívateľsky prívetivejšie a bezpečné riešenia, ktoré sú schopné integrovať sa v rámci existujúcej infraštruktúry s ďalšími softvérovými komponentami. IT oddelenie tak získava na dôležitosti a stáva sa kľúčovým partnerom pre biznis.

Cisco Webex Teams využíva najmodernejšie technológie a umožňuje pracovať a spolupracovať prostredníctvom integrovaného balíku najdôležitejších komunikačných nástrojov pre bezkonkurenčný užívateľský zážitok.

Integrácia s inými službami
Výhodou Cisco Webex Teams je jednoduchá integrácia s inými službami pre komunikáciu a spoluprácu, ktoré sú používané v rámci pracovných tímov, ako na príklad Zendesk, Trello, GitHub a ďalšie.

Používate už Cisco nástroje pre komunikáciu?
Ak už využívate niektoré z riešení spoločnosti Cisco, ako napríklad Cisco IP alebo Cisco Webex Teams, je jednoduché integrovať Cisco Webex Teams do existujúceho prostredia. Vytvoríte tak komplexné prostredie pre efektívnu komunikáciu a spoluprácu pre zamestnancov, dodávateľov, ako aj pre zákazníkov.

Blog

Connected Enterprise Report 2016

Stiahnite si Connected Enterprise Report 2016 od spoločnosti Dimension Data. Report obsahuje odpovede manažérov z 15 krajín a nájdete v ňom trendy v oblasti spolupráce. Dozviete sa, ako znižovať náklady, zvyšovať produktivitu, ako zapájať zákazníkov a ako využívať nástroje na komunikáciu a spoluprácu v reálnom čase.