O spoločnosti Dimension Data

Spoločnosť Dimension Data už viac ako tri desaťročia hľadá spôsoby, ako využívať IKT na lepšie fungovanie podnikov našich zákazníkov. Máme radi ambiciózne nápady... a radi ich pomáhame meniť na úspechy. Hľadáte spôsob ako vylepšiť svoje prevádzky, znížiť náklady a zvýšiť príjmy? Je na prvom mieste vášho programu tlak na ekonomickú udržateľnosť a riadenie rizika? Stanovili ste si ciele v prieskume príležitostí rastu, rozširovania, diverzifikácie a ziskovosti? Bez ohľadu na veľkosť podniku vám môžeme pomôcť využívať IKT ako impulz v snahe vyniknúť na vašom trhu. Naši ľudia sú presvedčení, že s energiou a záujmom je možné všetko. Sú neochvejne odhodlaní podať výkon a hrdiť sa výsledkami.